Predici în piatră

La granița dintre o carte de cultură și una de spiritualitate, primele doua volume autorii și-au propus să releve conștiința sporită a locului Bisericii în societatea modernă în contextul național, dar și european. Și, totodată, să ne insufle cu această ocazie un sentiment de resposabilitate sporită pentru nivelul personal de cunoaștere și întelegere a complexității fenomenului Bisericii, dar și nevoia de a-l împărtăși generațiilor mai tinere ca pe o moștenire de credință cu care suntem datori înaintașilor noștri… Ca pe o flacără veșnică a credinței noastre. Poate că acesta este și cel mai bun mod de a face o pioasă reverență în fața tuturor celor care prin veacuri au contribuit la retaurarea și dezvoltarea sfintelor lăcașe de cult, făcând astfel ca adevărata credință a acestui neam să dăinuie până în zilele noastre.

Ne-am dori ca oamenii care citesc această carte să poate ajunge în aceste sfinte locuri pentru a se convinge ei înșiși de minunăția trăirilor pe care ni le insuflă, precum și pentru a descoperi adevărata lor însemnătate. Ne-am dori, poate, ca această carte să nu reprezinte doar un compendiu de noțiuni teoretice, de altfel un scop nobil și important, ci un adevărat ghid de călătorie care poate fi consultat în fața feluritelor elemente remarcabile ale mănăstirilor. Sau care poate înlesni, prin invitația de a cunoaște la fața locului cele expuse în carte, propriile descoperiri, indiferent dacă acestea rezidă în mărturisirea crezului ortodox, dacă răspund unei nevoi lăuntrice a deslușirii frumosului, binelui, istoriei, artei și culturii neamului românesc sau dacă se află la o senină convergență a celor două.

Mirela Matyas, Ioana Crăciun